Пистолети за пари
Пистолети за пари

Пистолет за отвеждане на пари подходящ за всички стандартни бензинови горива (също със съдържание на етанол).

Пистолети за светли горива
Пистолети за светли горива

Пистолети за бензин (също с съдържание на етанол), дизелово гориво, мазут, биодизел.

Отсекателни клапани
Отсекателни клапани за маркучи

Отсекателните клапани са проектирани за монтаж на маркучите за подаване на гориво и ще се отделят, когато са подложени на определена сила на теглене.

Наблюдателни стъкла
Наблюдателни стъкла

Наблюдателните стъкла се монтират между маркуча и пистолета за гориво.

Маркучи
Маркучи за светли горива, накрайници

Маркучи подходящи за горива, масла и петролни продукти с ароматно съдържание до 50%, а също и грес.

Вакуум помпи
Вакуум помпи

Вакуум помпи за инсталация при системи за отвеждане на пари.

Нивомери
Механични нивомери, електронни нивомери

OPW предлага удобен нивомер за отчитане на височина за квадратни, кръгли, нестандартни и стандартни форми на резервоари.

Клапани
Сферични кранове, соленоидни клапани

Сферични кранове, соленоидни клапани се използват в системите за зареждане с гориво, където е необходима точка на затваряне, за да се изолира част от тръбната система.

Шахти
Антисифонни клапани, шахти против преливане

Антисифонни клапани, шахти против преливане служат за предотвратяване на разливането в случай на препълване на резервоара.

Вливни адаптори
Вливни адаптори

Адапторите се поставят върху тръбата за пълнене на подземните резервоари за съхранение и са проектирани да се свързват с най-високо уплътнение.

Шахти
Шахти

Универсалните шахти се отличават с твърдо тяло HDPE с подсилена структура, позволяваща им да издържат на тежки условия и налягане.

Тръби и фитинги
Тръби и фитинги

Многослойни тръби за транспортиране на петролни продукти, алкохоли, смеси от алкохол и бензин и биогорива.

 Клапани против препълване
Клапани против препълване

Предпазният клапан против препълване е предназначен да предотврати препълването на подземните резервоари за съхранение чрез осигуряване на спиране на доставката на продукта.

Шахти против разливане
Шахти против разливане

Шахти против разливане предназначени да предотвратят навлизането на разливания продукт в почвата в близост до връзките за напълване и връщане на парите.

Отсекателни клапани под колонката
Отсекателни клапани под колонката

Аварийните отсекателни клапани се монтират на линиите за зареждане с гориво за да се сведат до минимум рисковете.

Система за самообслужване

Система за самообслужване при зареждане на горива

Система са контрол на гориво
Система са контрол на гориво

Система са контрол на гориво, следене на наличността.

ЕСФП
ЕСФП

Електонна система за отчитане на продажбите с фискална памет.

Нивомерна система SiteSentinel® Integra™
Нивомерна система SiteSentinel® Integra™

SiteSentinel® Integra 500 ™ предлага най-изчерпателните възможности за мониторинг на резервоарите, управление на запасите, тестване за екологично съответствие и отдалечен достъп до инвентаризация.

Нивомерна система SiteSentinel® Nano™
Нивомерна система SiteSentinel® Nano™

SiteSentinel® Nano® предлага лесен за използване интерфейс и отдалечена достъпност в компактна конзола, осигуряваща точен мониторинг на инвентара за обекти от всякакви размери.

Сонди и сензори
Сонди и сензори

Безпроблемна точност с доказана технология за магнитострикционна сонда, точна, безпроблемна работа за управление на запасите и откриване на течове в резервоара.

Оборудване за CNG, метанстанции
Оборудване за CNG, метанстанции

Пълно оборудване на станции за CNG и метанстанции. Колонки, пистолети, отсекателни клапани и др.

Оборудване за водород
Оборудване за водород

Пистолети, адаптори и отсекателни клапани за водород.

Оборудване за LPG, газостанции
Оборудване за LPG, газостанции

Пълно оборудване за газостанции - колонки за LPG, пистолети, маркучи за LPG, накрайници за газ и др.

Колонки
Колонки

Колонки за търгоско мерене. Бензиноколонки. Колонки за газ, CNG. Ведомствени колонки.

Филтри
Филтри

Филтърът може да се монтира както на смукателната страна, така и след помпата.

Система за отвеждане на пари
Система за отвеждане на пари

Системата за отвеждане на пари е комплексно решение при пренос на горива, предпазваща от изтичането на пари във въздуха.