Сферични шарнири
Патентованите RS сферични шарнири са предназначени да предотвратят увреждане на маркуча, причинени от усукване и пречупване.
Като позволява ъгъл до 50 ° между двете страни, връзката позволява маркучите да се поставят под ъгъл, без прекомерно огъване, което може да доведе до трайно увреждане. Характеристиките на вътрешните потоци са оптимизирани, за да се избегне всякакво стеснение, които биха могли да възпрепятстват свободното движение на продукта.
За Приложение където е необходим ъгъл повече от 50 °, няколко шарнира могат да бъдат поставени в серия.
Приложение
• Химическа промишленост
• обработване и електроцентрали
• Товарните площадки
Преимущества
• Защита на маркучи и фитинги
• Увеличава живота на маркучите
• Удължава интервалите на поддръжка
• Оптимизирани характеристики на потока
• Предвиден за безопасна работна в тесни пространства.
Изтегляне