Универсални шарнири
Универсални шарнири

Имат голям обем приложения: в химическата, петролната, в рафинерии, мини, дестилация, пивоварни и др.

Шарнири за маркучи
Шарнири за маркучи

Позволява на маркучите да работят без напрежение по краищата на свързване.

Сферични шарнири
Сферични шарнири

Предназначени да предотвратят увреждане на маркуча, причинени от усукване и пречупване.

Шарнири за накрайници за маркучи
Шарнири за накрайници за маркучи

Елиминират нуждата от монтаж на допълнителен фитинг за маркуч.

Шарнири за фармацевтиката P-DG
Шарнири за фармацевтиката P-DG

С лесното си почистване те са идеални за фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост.