BLACKMER TXH3B
BLACKMER TXH3B

Помпи за цистерни за смазочни течности, за нефтени продукти: мазут, дизел, керосин, бензин, газ, гориво за реактивни двигатели и леки масла.

BLACKMER TX
BLACKMER TX

Помпи за цистерни за смазочни течности, за нефтени продукти: мазут, дизел, керосин, бензин, газ, гориво за реактивни двигатели и леки масла.

MOUVEX CC8
MOUVEX CC8

Вашето решение за цистерни, за пренос на петролни продукти (до 80 m3 / h) 8 бара.

Alfons Haar FPOG 100
Alfons Haar FPOG 100

Вашето решение за цистерни, за пренос на петролни продукти (до 80 m3 / h) 8 бара.