FLMG – Въртящи се фланцови накрайници
Номер Маркуч ID FLMG – Въртящи се фланцови  накрайници
FLMG-013- 13
FLMG-019- 19
FLMG-025- 25
FLMG-032- 32
FLMG-038- 38
FLMG-050- 50
FLMG-075- 75
FVMG – Фиксирани фланцови накрайници
Номер Маркуч ID FVMG – Фиксирани фланцови  накрайници
FVMG-013- 13
FVMG-019- 19
FVMG-025- 25
FVMG-032- 32
FVMG-038- 38
FVMG-050- 50
FVMG-075- 75

Избор: FLMG-019-MS

1 2 3
FLMG/FVMG- 019- MS

1. FLMG or FVMG– Product.
2. ID: 13, 19, 25, 32, 38, 50, 75
3. Материал: -ST, -SS, -MS, -ST, -ST/SS(only FLMG)

FSS – Въртящи се фланцови накрайници за маркуч с предпазни скоби
Номер Маркуч ID FSS –  накрайници за маркуч с предпазни скоби
FSS-013- 13
FSS-019- 19
FSS-025- 25
FSS-032- 32
FSS-038- 38
FSS-050- 50
FSS-075- 75
MSS – Фиксирани фланцови накрайници за маркуч с предпазни скоби
Номер Маркуч ID
MSS-013- 13
MSS-019- 19
MSS-025- 25
MSS-032- 32
MSS-038- 38
MSS-050- 50
MSS-075- 75

Избор: FSS-019-MS

1 2 3
FSS/MSS- 019- MS

1. Продукт: FSS or MSS
2. ID: 13, 19, 25, 32, 38, 50, 75
3. Материал: -ST, -SS, -MS, -ST, -ST/SS(only FSS)