Куплунзи с клапан
ОПВ Маркет продукти за безопасна и екологична работа с агресивни течности в химическата и петролната промишленост. Продуктите са сертифицирани по PED, Европейската директива за оборудване под налягане и ATEX, европейската директива за оборудване, предназначено за използване в потенциално експлозивна атмосфера. Продуктите са в съответствие с важни стандарти, например на STANAG НАТО 3756
Куплунзите с клапан са налични в размери от ¾ "до 6",с широк кръг от материали и уплътнения, дават избор за почти всяко приложение.
Куплунзите с клапан са предназначени за бързо и лишено от разливи свързване и разделяне на маркучи и тръбопроводи. Те се използват от производителите на мастило, лепила, мастни киселини, фармацевтични продукти, течни сапуни, нефт, химикали, селскостопански и голямо разнообразие от разяждащи продукти и специални киселини. Куплунзите с клапан могат да бъдат намерени в много различни приложения, като например работа с токсични химикали, горива и т.н., за пренос на чиста вода. Благодарение на широката гама от материали, връзки, куплунзите с клапан са достатъчно гъвкави, за да отговарят на почти всяко приложение.
Куплунзите с клапан са особено необходими в области на нулева толерантност разливане, когато вашия продукт: е с висока стойност; изисква скъпи екологични методи за почистване в случай на разлив; скъпо е да се подложи на повторна преработка; е опасен за околната среда може да доведе до риск за здравето.
Куплунзите с клапан са в употреба в инсталации по целия свят, особено там, където е необходимо сертифициране от TÜV, Apragaz, Veritas, TDT.
Как работи

За да свържете
Натисни и завърти
-Куплиран
-Пълен дебит

За да разкачите
Завърти и издърпай
-Освободен
-Без разлив