Куплунзи с клапа за авиацията
Към маркуча
DN Номер
65 DACM-250
DACM-300
DACM-250-NPT
DACM-300-NPT
DACM-250-DIN
DACM-300-DIN
DACM-250-ASA
DACM-300-ASA
DACM-250-TW1
DACM-300-TW3
DACM-250-TTMA3
DACM-300-TTMA4
Към резервоара
DN Номер
65 DACV-AL250
DACV-AL300
DACV-SS250
DACV-SS300
DACV-AL250-NPT
DACV-AL300-NPT
DACV-AL250-DIN
DACV-AL300-DIN
DACV-SS250-DIN
DACV-SS300-DIN
DACV-AL250-ASA
DACV-AL300-ASA
DACV-SS250-ASA
DACV-SS300-ASA