Шарнири
      Имат голям обем приложения: в химическата, петролната, в рафинерии, мини, дестилация, пивоварни, мастилена и бояджийска промишлено, производство на торове.
      Шарнирите са разра ботени и произведени да се използват в гъвкави тръбни системи, ръкави за зареждане, макари за маркучи, шивашки станове, пречистватилни станции и много други машини.
      Могат да се използват подналягане и вакуум, също при тежки и трудноподвижни маркучи. Повече информация за размери, видове и материали може да намерите в каталог “SwivelJoints” на OPW