KAMLOK

633A


Материал: SS, MS, BR, AL, PP.

633B


Материал: SS, MS, BR, AL, PP.

½"
½"
¾"
¾"
1"
1"
1¼"
1¼"
1½"
1½"
2"
2"
2½"
2½"
3"
3"
4"
4”
5”
5”
6”
6"
8"
 

633C


Материал: SS, MS, BR, AL, PP.

633D


Материал: SS, MS, BR, AL, PP.

½"
½"
¾"
¾"
1"
1"
1¼"
1¼"
1½"
1½"
2"
2"
2½"
2½"
3"
3"
4”
4”
5”
5”
6”
6”
8"
8"

633E


Материал: SS, MS, BR, AL, PP.

633F


Материал: SS, MS, BR, AL, PP.

½"
½"
¾"
¾"
1"
1"
1¼"
1¼"
1½"
1½"
2"
2"
2½"
2½"
3"
3"
4”
4”
5”
5”
6”
6”
8"
8"

634A


634B


Материал: SS, MS, BR, AL, PP.

½"
½"
¾"
¾"
1"
1"
1¼"
1¼"
1½"
1½"
2"
2"
2½"
2½"
3"
3"
4”
4”
5”
5”
6”
6”
8"
8"
Избор: 633A-AL40
1 2 3 4
633 A- AL 40
1. Номер: 633, 634
2. Модел: A, B, C, D, E, F, B
3. Материал: AL – Aluminium, MS – Brass, SS – Stainless steel AISI 316 - EN 1.4401, PP -  Polypropylen, BR - Bronze
4. Размер: 05 – ½” , 07 – ¾”, 10 – 1”, 12 – 1 ¼”, 15 – 1 ½”, 20 – 2”, 25 – 2 ½”, 30 – 3”, 40 – 4”, 50 – 5”, 60 – 6”, 80 – 8”
Аксесоари
   
½" - ¾" C10187M HN19167M H20550M
1" C10188M HN19162M
1 ¼ - 2½" C10189M HN19163M
3" - 5" D10190M HN19165M
6" H01968RE
Фланци
  DIN ANSI DIN ANSI
DN13 FLA-050 FLAA-050 FLC-050 FLCA-050
DN19 FLA-075 FLAA-075 FLC-075 FLCA-075
DN25 FLA-100 FLAA-100 FLC-100 FLCA-100
DN32 FLA-125 FLAA-125 FLC-125 FLCA-125
DN38 FLA-150 FLAA-150 FLC-150 FLCA-150
DN59 FLA-200 FLAA-200 FLC-200 FLCA-200
DN63 FLA-250 FLAA-250 FLC-250 FLCA-250
DN75 FLA-300 FLAA-300 FLC-300 FLCA-300
DN100 FLA-400 FLAA-400 FLC-400 FLCA-400
DN125 FLA-500 FLAA-500 FLC-500 FLCA-500
DN150 FLA-600 FLAA-600 FLC-600 FLCA-600
DN200 FLA-800 FLAA-800 FLC-800 FLCA-800