Транспортни разходомери

Разходомер SBM150G

Електронна глава: VEGA T с опция за: температурна компенсация, valve control Разходомер с висока точност SBM 150
- 3”; Дебит от 100 до 1300 l/min
- Материал: алуминий
- Точност: +/- 0,1 %; Repeatability: 0,01%
- Сертификати: MID, ATEX and PED
Екипиран с : strainer; air separator; check valve; pneumatic 2-way control valve;
Приложение: for gravity and pump discharging w/o pre set
Каралог - Разходомер SBM150G

Разходомер SBM75 CEE

Mechanical head VR7887 Разходомер с висока точност SBM75 CEE - 2”; Дебит от 50 до 500 l/min
- Материал: алуминий
- Точност: +/- 0,15 %; Repeatability: 0,02%
- Сертификати: MID, ATEX and PED
Екипиран с : strainer; air separator; check valve;
Приложение: for pump discharging w/o pre set
Каралог - Разходомер SBM150G

Разходомер SBM150 CEE

Механична глава VR7887 Разходомер с висока точност SBM150 CEE - 2”; Дебит от 100 до 1300 l/min
- Материал: алуминий
- Точност: +/- 0,1 %; Repeatability: 0,01%
- Сертификати: MID, ATEX and PED
Екипиран с : strainer; air separator, check valve; Приложение:for gravity discharging w/o pre set
Каралог - Разходомер SBM150G